Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank
< zoek resultaat

Linksboven worteleind Westhavendam, met daarboven inlaagdijk met...

Linksboven worteleind Westhavendam, met daarboven inlaagdijk met achterliggend krekengebied en overzicht woongebieden gemeente Vlissingen. Op de voorgrond N.V. Kon. Mij. ''de Schelde'' met daarboven nog aanwezige schorgronden, waarin de paalrijen van de landaanwinningswerken nog zichtbaar zijn.