Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank
< zoek resultaat

Linksboven terrein Hoechst 3 en havenmond Sloehaven. Rechtsboven de...

Linksboven terrein Hoechst 3 en havenmond Sloehaven. Rechtsboven de Westhavendam en dokken van de N.V. Kon. Mij. ''de Schelde''. In de havenmond baggerwerkzaamheden bestek nr. Z 1244 en drijvende heistelling voor het maken van een aanlegsteiger voor de Trivera fabriek van Hoechst. In het midden de bouw van de openbare kademuur met daarachter liggende terreinophoging.