Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank
< zoek resultaat

Rechts de bouw van de openbare kademuur. Achter deze kademuur ligt het...

Rechts de bouw van de openbare kademuur. Achter deze kademuur ligt het tot + 5.00 opgehoogde terrein van de N.V. haven van Vlissingen, waarop de bouw van de loodsen. Onder aan de foto de voorlopige toegangsweg van stelconplaten naar de openbare kademuur.