Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank
< zoek resultaat

Laden van een binnenvaartschip bij de loodsen van Aug. de Meijer aan...

Laden van een binnenvaartschip bij de loodsen van Aug. de Meijer aan de Zuiderkanaalhaven.