Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

In het midden de bouwput van de openbare kademuur met achterliggende...

In het midden de bouwput van de openbare kademuur met achterliggende terreinophoging. Linksonder walaansluiting van de drijvende- en vaste persleiding van de baggerwerkzaamheden van bestek nr. Z 1244.