Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Op de voorgrond de bouw van de PZEM- centrales met buitendijks de...

Op de voorgrond de bouw van de PZEM- centrales met buitendijks de uitlaat voor koelwater voor deze centrales. Even boven de centrales de opgezette perskade voor het op te spuiten dijklichaam. Links langs de schorren van de Kaloot worden de perskaden opgezet voor het op te spuiten dijklichaam tot aan de Oosthavendam. Op de achtergrond Haven Vlissingen - Oost.