Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Luchtfoto van het baggeren in de Scaldiahaven. Het zand zal worden...

Luchtfoto van het baggeren in de Scaldiahaven. Het zand zal worden gebruikt ten behoeve van het bouwrijp maken van de Jooslandpolder te Vlissingen-Oost ten behoeve van de 2e fase van Cobelfret bestek ZSP 92).