Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Uitbreiding kassen in het glastuinbouwgebied in de Autrichepolder. Op...

Uitbreiding kassen in het glastuinbouwgebied in de Autrichepolder. Op de achtergrond de windmolens in de Koegorspolder en de fabriek van Yara Sluiskil. Links het kanaal en de Autrichehaven.