Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Aanzicht op de Sloehaven vanaf de Westerschelde met rechtsboven...

Aanzicht op de Sloehaven vanaf de Westerschelde met rechtsboven Hoechts Vlissingen N.V. en linksboven de reparatiewerf N.V. Kon. Mij. "de Schelde". Zandwinning op de Westerschelde voor grondverbetering van in uitvoering zijnde werken. De transportbakken moeten de scheepvaartroute kruisen.