Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Het laden van een binnenvaartschip bij Aug. de Meijer aan de...

Het laden van een binnenvaartschip bij Aug. de Meijer aan de Noorderkanaalhaven.