Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Bovenaan de foto het cutteren van de te verlengen Van Cittershaven....

Bovenaan de foto het cutteren van de te verlengen Van Cittershaven. Rechts het opspuiten van het Total terrein. Van linksonder tot rechtsboven aan de foto het opspuiten van het dijkslichaam voor de eerste waterkering (Brandweerweg, later officieel Belgieweg genoemd). In het midden vooraan de foto een perskade rond de boerderij van M. van 't Westeinde. Dit was nodig daar hij in een zeer laat stadium pas vertrok