Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Onderaan de foto de perskaden met spuitwerkzaamheden voor het...

Onderaan de foto de perskaden met spuitwerkzaamheden voor het dijklichaam langs het PZEM terrein. Van rechtsonder naar het midden van de foto de opgezette perskade voor het later op te spuiten dijklichaam van de Belgieweg. Thans dienen deze perskaden nog als afvoer van perswater van de eerst op te spuiten gedeelten. Midden op de foto is de foto is de cutterzuiger werkzaam met het cutteren van de te verlengen Van Cittershaven, bestek nr. Z 1474. Linksboven de bestaande Van Citters- en Kraaijerthaven en de vestiging Pechiney Nederland N.V.