Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Laden van wagons bij Aug. de Meyer aan de Noorderkanaalhaven.

Laden van wagons bij Aug. de Meyer aan de Noorderkanaalhaven.