Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Het laden of lossen van binnenvaartschepen bij Aug. de Meyer in de...

Het laden of lossen van binnenvaartschepen bij Aug. de Meyer in de Zuiderkanaalhaven.