Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Onderaan de foto de terreinophoging achter de openbare kademuur, met...

Onderaan de foto de terreinophoging achter de openbare kademuur, met in het midden de in aanleg zijnde glooiing. Links de Provinciale weg no. 11, Vlissingen - Goes, met daarover de verhoogde afvoerleiding van de bemaling van het perswater van de terreinophoging Pechiney 2. Bovenaan de foto de in aanbouw zijnde fabriek Pechiney.