Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Overzicht Sloehaven met links de dokken van de N.V. Kon. Mij "de...

Overzicht Sloehaven met links de dokken van de N.V. Kon. Mij "de Schelde" en rechts de in bedrijf zijnde Hoechstfabriek. Linksonder de Westhavendam en rechtsonder de kop van de Oosthavendam met zijhaven en eerste gedeelte Hoechst III terrein.