Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Linksboven het gedeelte van het opgehoogde terrein Total eerste fase....

Linksboven het gedeelte van het opgehoogde terrein Total eerste fase. Rechts langs het Total terrein ligt de nieuwe tweede waterkering met een bocht rond de ''drie Klauwenboerderij'' en links een knik rond een perceel waarvan de eigenaar nog niet wilde verkopen (P. Vette).