Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

De twee zuigers bovenaan de foto zijn werkzaam met het cutteren van de...

De twee zuigers bovenaan de foto zijn werkzaam met het cutteren van de te verlengen Van Cittershaven, bestek nr. Z 1474. Onderaan de foto de bestaande Kraaijerthaven met hierin de zuiger die als tussenstation dient voor het spuiten naar de bijleveldpolder. Links in de Kraaijerthaven de bak voor het verdichten in den natte, bestek nr. Z 1491. In het midden is het stramien van de zandpalen duidelijk te zien.