Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Linksboven het opgehoogde terrein Total eerste fase. Links in het...

Linksboven het opgehoogde terrein Total eerste fase. Links in het midden de verlengde Van Cittershaven waar reeds de glooiing is aangebracht. Van linksonder naar rechtsmidden het opgespoten dijklichaam voor de waterkering langs het PZEM terrein. In het midden een zandophoging gebruikt als voorbelasting van het tankpark van Total.