Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Automobielfabriek Nederland N.V. en N.V. Kon. Mij. De Schelde in de...

Automobielfabriek Nederland N.V. en N.V. Kon. Mij. De Schelde in de Sloehaven in april 1966. Van eerstegenoemd bedrijf werd het faillisement reeds uitgesproken in februari 1967.