Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Overzicht bouw PZEM centrales met buitendijks de uitlaat van koelwater...

Overzicht bouw PZEM centrales met buitendijks de uitlaat van koelwater voor deze centrales. Links op de foto het opgezetten van de perskaden vanaf de Kalootdijk tot aan het 150 KV station van de PZEM, voor het op te spuiten gedeelte, (bestek nr. Z 1474). Rechts het dorp Borsele