Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Linksboven Suatiesluis met afwateringsgeul van de Bijleveldpolder....

Linksboven Suatiesluis met afwateringsgeul van de Bijleveldpolder. Rechtsboven terreinophoging Pechiney II in uitvoering, met bemaling via verhoogde persleiding over de Provinciale weg no. 11 Vlissingen-Goes. In het midden terrein Pechiney I, met onderaan de in aanleg zijnde verbrede Van Cittershaven, bestek nr. Z 1302. Door Pechiney is reeds het heiwerk t.b.v. de gebouwen begonnen.