Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Op de voorgrond is zuiger met drijvende leiding werkzaam met het...

Op de voorgrond is zuiger met drijvende leiding werkzaam met het opspuiten van terrein Hoechst III, bestek nr. Z 1244. Verder de aanvoer van Westerscheldezand met bakken voor ophoging terrein achter de te bouwen openbare kademuur, eveneens bestek nr. Z 1244.