Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Verticale luchtfoto havengebied Terneuzen. Noorderkanaalhaven....

Verticale luchtfoto havengebied Terneuzen. Noorderkanaalhaven. Coordinaten: 371055-46240, Goessekade.