Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Links op de voorgrond de aanzet van de glooiing langs de Kalootdijk....

Links op de voorgrond de aanzet van de glooiing langs de Kalootdijk. Voor het maken van de teenconstructie is de grond voor de glooiing tot NAP ontgraven. Verderop langs de Kaloot is men nog werkzaam met het op hoogte spuiten van het dijklichaam, bestek nr. Z 1474.