Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Midden op de foto het opgespoten dijklichaam langs de Kaloot. Rechts...

Midden op de foto het opgespoten dijklichaam langs de Kaloot. Rechts op het dijklichaam is men bezig met het aanbrengen van de asfaltverharding en links met het aanbrengen van de glooiing in een dijksput.