Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Op de voorgrond de openbare kademuur met containerkraan. Achter de...

Op de voorgrond de openbare kademuur met containerkraan. Achter de kademuur het terrein van de N.V. Haven van Vlissingen. Linksboven op de foto de in aanbouw zijnde vestiging Pechiney Nederland N.V. Rechtsboven de in bedrijf zijnde vestiging Hoechst N.V.