Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Uitbreiding kassen in het glastuinbouwgebied in de Autrichepolder aan...

Uitbreiding kassen in het glastuinbouwgebied in de Autrichepolder aan de Smitsschorreweg. Linksboven het kanaal Gent-Teneuzen en de Autrichehaven.