Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Overzicht haven Vlissingen - oost. Linksboven de havenmond met de Oost...

Overzicht haven Vlissingen - oost. Linksboven de havenmond met de Oost - en Westhavendam. In het midden de in bedrijf zijnde fabriek van Hoechst en rechts de bouw van de fabriek Pechiney. Tussen deze twee vestigingen de Van Citters- en Kraaijerthaven. Rechtsboven de openbare kademuur in aanbouw.