Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

verticale luchtfoto havengebied Terneuzen. Coordinaten: 371375-46585,...

verticale luchtfoto havengebied Terneuzen. Coordinaten: 371375-46585, Noorderkanaalhaven.