Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Laden van een binnenvaartschip bij de loodsen van Aug. de Meijer aan...

Laden van een binnenvaartschip bij de loodsen van Aug. de Meijer aan de Zuiderkanaalhaven.