Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Onderaan bouwput openbare kademuur. In het midden bouw fabriekshallen...

Onderaan bouwput openbare kademuur. In het midden bouw fabriekshallen Pechiney. De zuiger is werkzaam met het vrijbaggeren van de zeekademuur Pechiney, bestek nr. Z 1302. Linksonder de suatiesluis en links midden het stort van optieterrein Pechiney 2. Het perswater wordt via een brug over de Provinciale weg en het havenbassin gepompt.