Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Rechts de bouw van de openbare kademuur. Achter deze kademuur ligt het...

Rechts de bouw van de openbare kademuur. Achter deze kademuur ligt het tot + 5.00 opgehoogde terrein van de N.V. haven van Vlissingen, waarop de bouw van de loodsen. Onder aan de foto de voorlopige toegangsweg van stelconplaten naar de openbare kademuur.