Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Overzicht Sloehaven en eerste gedeelte Van Cittershaven, met in de...

Overzicht Sloehaven en eerste gedeelte Van Cittershaven, met in de havenmond de baggermolen werkzaam met het op diepte brengen van de toegangsgeul. Onderhoudsbaggerwerk bestek nr. Z 1155.