Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Verwijderen glooiing en kraagstukken met bestorting in het op te hogen...

Verwijderen glooiing en kraagstukken met bestorting in het op te hogen terrein Hoechst III, bestek nr. Z 1244 (vroegere zijhaven). Rechtsboven de Oosthavendam.