Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Laden van een binnenvaartschip bij Aug. de Meijer aan de...

Laden van een binnenvaartschip bij Aug. de Meijer aan de Zuiderkanaalhaven.