Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Verticale luchtfoto havengebied Terneuzen. Kanaal ter hoogte van de...

Verticale luchtfoto havengebied Terneuzen. Kanaal ter hoogte van de Noorderkanaalhaven. Coordinaten: 371115-45875