Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

verticale luchtfoto havengebied Terneuzen. Coordinaten: 370655-46735,...

verticale luchtfoto havengebied Terneuzen. Coordinaten: 370655-46735, Zuiderkanaalhaven en Massagoedhaven.