Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Rechtsboven terreinophoging eerste gedeelte Pechiney 2 in uitvoering,...

Rechtsboven terreinophoging eerste gedeelte Pechiney 2 in uitvoering, met linksboven, dragline werkzaam met aanleg afvoerkanaal perswater voor het tweede gedeelte van de terreinophoging. Onder verhoogde afvoerleiding over de provinciale weg no. 11 van het perswater, met rechts gedeelte betonblokken glooiing voor de taludverdediging terrein Pechinet 1. Onder de perspijpenburg is een verhoogde paralelweg aangebracht.