Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Midden op de foto de opgezette perskade waartussen Westerscheldezand...

Midden op de foto de opgezette perskade waartussen Westerscheldezand wordt gespoten t.b.v. voorbelasting van het tankpark van de Total raffinaderij. Linksboven de terreinophoging voor Total eerste fase. Dit werk wordt uitgevoerd door de firma Jac. G. van Oord te Utrecht