Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Zetten van blokken in de glooiing van de Sloehaven ca. 1970

Zetten van blokken in de glooiing van de Sloehaven ca. 1970