Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Overzicht chemische fabriek Hoechst Vlissingen N.V.. Op de voorgrond...

Overzicht chemische fabriek Hoechst Vlissingen N.V.. Op de voorgrond de Sloehaven (havenbassin).