Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Terreinophoging Hoechst III, met voormalige zijhaven, glooiingswerken...

Terreinophoging Hoechst III, met voormalige zijhaven, glooiingswerken nog in uitvoering, links onder lozingskist, bestek nr. Z 1244. Rechtsonder gedeelte Oosthavendam met het boven de glooiing op NAP + 5.00m aangebrachte rijshouten scherm, tegen de zandverstuiving van het voorland. Op het opgestoven zand is daarna weer beplanting aangebracht.