Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Overslag zand vanuit binnenvaartschepen in de Zuiderkanaalhaven.

Overslag zand vanuit binnenvaartschepen in de Zuiderkanaalhaven.