Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Middenboven, op de Westerschelde, winzuiger met sleepboot en volle...

Middenboven, op de Westerschelde, winzuiger met sleepboot en volle zandbak op weg naar de zijhaven. Rechtsboven is een gedeelte van de bakkenzuiger met de drijvende leiding zichtbaar, die het zand uit de Westerschelde via de persleiding, in de te maken grondverbetering voor de terreinophoging van Hoechst II en de Hoechst kademuur perst. Middelste gedeelte, spuiten van de door Hoechst gevraagde toegangsdam voor aanvoer van materiaal voor de te bouwen kademuur. Bestek nr. Z 1072.