Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Rechts een gedeelte van de verlengde Van Cittershaven waar de glooiing...

Rechts een gedeelte van de verlengde Van Cittershaven waar de glooiing reeds is aangebracht. Ook de eerste waterkering en de Brandweerweg zijn reeds aangelegd. Midden op de foto de door Jac. G. van Oord gegraven geul voor afvoer van perswater