Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Zuiger in het midden werkzaam met grondverbetering t.b.v. later te...

Zuiger in het midden werkzaam met grondverbetering t.b.v. later te bouwen openbare kademuur, bestek nr. Z 1244. Slib wordt afgevoerd via drijvende- en vaste leiding naar fort Rammekens. Zuiger linksboven is werkzaam met het ophogen van het terrein Hoechst III, bestek nr. Z 1244.