Zeeland seaports website Zeeland seaports beeldbank

Overzicht verlengde Van Cittershaven. Geheel boven zijn nog de...

Overzicht verlengde Van Cittershaven. Geheel boven zijn nog de Perskaden te zien van het stort Provinciale weg (links) tot de Moolweg (rechts). Op de voorgrond rechts een door Jac. G. van Oord gemaakte omkading bestemd als waterbuffer voor het opjaagstation, dit i.v.m. het voor de tweede maal ophogen van het Total terrein eerste fase.