Zeeland seaports website Zeeland seaports image library
 1. Nautisch aantrekkelijk

  Nautisch aantrekkelijk

  In 2018 is een nautische diepgang van minstens zeventien meter in de Sloehaven gerealiseerd. Ook is het MIGHT-programma in 2018 gerealiseerd. MIGHT staat voor Maritime Integration Ghent-Terneuzen en is een samenwerkingsproject op het gebied van optimaal nautisch beheer met het Havenbedrijf van Gent, Rijkswaterstaat en het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken. Mede hierdoor is de turnaround time voor de scheepvaart in 2022 minstens gelijk aan die van 2015, ondanks het sterk toegenomen verkeer.

 2. Optimale infrastructuur

  Optimale infrastructuur

  In 2022 is er sprake van een optimale infrastructuur. Daarbij is voldoende ruimte gecreëerd of ontwikkeld om te voldoen aan de groeiende ruimtebehoefte van bedrijven.

 3. Goede leefomgeving

  Goede leefomgeving

  De ontwikkeling van het havengebied moet gepaard gaan met goede natuur en leefbaarheid in de omgeving.

 4. Clusters fitte bedrijven

  Clusters fitte bedrijven

  In 2022 kent de haven een veelzijdige en sterke samenstelling van logistieke en industriële bedrijven, waarbij Zeeland Seaports marktconforme en concurrerende erfpacht-, huur- en havengeldtarieven hanteert. De focus ligt o.a. op een vijftal groeisegmenten: (fresh) food, fertilizers (meststoffen), projectlading, natte bulk en stukgoed (breakbulk). De bedrijven in deze segmenten versterken elkaar door optimale dienstverlening, schaalvoordelen en innovatie en door het gebruik maken van elkaars kennis, producten en reststromen.

 5. ZSP bij Omroep Zeeland

  ZSP bij Omroep Zeeland

  Zeeland Seaports bij Omroep Zeeland

 6. Food

  Food

  Uien, aardappelen, fruit, fruitsappen, zuivelproducten zoals boter, vlees en vis: voorbeelden van food producten die in de Zeeuwse haven volop worden verscheept. En ook bananen reizen tegenwoordig via Zeeland. Als opkomende speler in de food markt profileert Zeeland Seaports zich steeds sterker.

 7. Offshore

  Offshore

  Binnen de offshore markt is Zeeland Seaports al vele jaren een betrouwbare speler van formaat. Vanwege de strategische ligging ten opzichte van veel offshore olie- en gaswinningplatforms en windparken in de Noordzee. Vanwege de uitstekende nautische toegankelijkheid voor installatieschepen: geen sluizen, nauwelijks wachttijden. En dat in combinatie met een uitstekende bereikbaarheid per binnenvaart.

 8. Containers

  Containers

  Het vervoer via containers neemt wereldwijd toe. Ook voor de toekomst geldt een groeiverwachting. Een ontwikkeling waar Zeeland Seaports uiteraard op inspeelt. Nu al zijn er in de haven faciliteiten voor het overslaan van containers. Mede dankzij de prima verbindingen per binnenvaart, spoor, kustvaart en over de weg vinden containers snel hun weg naar het achterland.

 9. Stukgoed

  Stukgoed

  Stukgoedlading speelt een sleutelrol in de bedrijvigheid binnen de Zeeuwse havens. Zeeland Seaports biedt de flexibiliteit om een breed scala aan 'breakbulk' lading snel, efficiënt en tegen optimale kosten te behandelen. Niet alleen dankzij een onbelemmerde toegang vanuit zee en een trimodale ontsluiting van het achterland. Maar zeker ook door de aanwezigheid van gespecialiseerde logistieke dienstverleners.

 10. RoRo

  RoRo

  RoRo overslaan zonder onderweg enige vorm van congestie tegen te komen? Het klinkt vrijwel onmogelijk, maar bij Zeeland Seaports kan het. Dankzij de gunstige ligging aan de monding van de Westerschelde, de snelle afhandeling van schepen en de filevrije achterlandverbindingen. Ze maken Zeeland Seaports tot een logische keuze als schakel in de supply chains van RoRo.

 11. Natte bulk

  Natte bulk

  Natte bulk speelt in de havens van Zeeland een blijvend sterke rol. Dat blijkt onder andere uit de investeringen die diverse bedrijven in het natte bulk segment de afgelopen tijd deden. Ondanks de economische tegenwind grepen zij juist deze periode aan om te bouwen aan de toekomst.

 12. Droge bulk

  Droge bulk

  Voor het op- en overslaan van droge bulk herbergt Zeeland Seaports uitstekende mogelijkheden. Ruime havens met een directe toegang tot open zee. Stuwadoors- en opslagbedrijven gespecialiseerd in specifieke ladingstromen als kolen, ruwe mineralen en fertilizers. Snelle transportverbindingen met het achterland via spoor, snelweg en binnenvaart.

 13. Industrie

  Industrie

  Meer dan 250 logistieke en industriële bedrijven vormen samen de Zeeuwse havens. Speerpunt van Zeeland Seaports is dat bedrijven zoveel mogelijk van elkaars krachten kunnen profiteren. Dat gebeurt onder andere door de vorming van clusters. Valuepark Terneuzen, een succesvol cluster van bedrijven in de chemische industrie, is daarvan al tien jaar een goed voorbeeld.